SLIDESHOW

vv1

งานกาชาดอำเภอหนองวัวซอ
"มะม่วงแฟร์" ประจำปี 2556

+ อ่านต่อ ...

vv-2

กิจกรรมงานกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
จังหวัดอุดรธานีปี 2556 

+ อ่านต่อ ...

mm-3

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนฯ
+ อ่านต่อ ...

mm-4

กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2556

+ อ่านต่อ ...

ดินแดนน่าอยู่ เชิดชูหลวงปู่ศรี แหล่งเกษตรกรรมน้ำดินดี พระเสาวนีย์ฯป่าชุมชนต้นลำธาร ถิ่นเล่าขานเลิศล้ำผ้าหมี่ขิด แหล่งผลิตนอกฤดูมะม่วงหวาน ศูนย์วัฒนธรรมพระใหญ่เขาภูพาน สืบตำนานถิ่นคนดีศรีอูบมุง
book_banner01book_banner02

ข่าวประชาสัมพันธ์

- รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ
   เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหาร

-  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร
   ของเทศบาล

-  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เต็นท์

-  ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. 8 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวัดเทพภูดิน หมู่ที่ 10

-  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (เคพซีล) จำนวน 2 โครงการ
    ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-  สอบราคาปรับปรุงครุภัณฑ์รถบริการประชาชนเป็นครุภัณฑ์รถบรรทุกเทท้ายติดตั้ง
    เครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

-  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถกระบะพร้อมหลังคาโดยสาร ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
-  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงาน
   ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานเป็นผุ้บริหาร

-  ประกาศ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ
-  ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ
   เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานเป็นผู้บริหาร (แก้ไข)

-  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล
-  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
-  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
-  ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ
   เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานเป็นผู้บริหาร

-  ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ รวม 7 โครงการก่อสร้าง

-  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ
    เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานเป็นผู้บริหาร

-   ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2556

sam-x3

โครงการธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ประจำปี 2553
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ประมวลภาพกิจกรรม >>

sam-x2

โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน (กล้ายิ้ม) ปี 2553
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ประมวลภาพกิจกรรม >>

sam-x1

ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา ป่าชุมชนดีเด่นระดับประเทศ
อ่านรายละเอีดเพิ่มเติม >>
ประมวลภาพกิจกรรม >>

hotline01

hotline03
You are here: Home